Orsola’s Christmas!!!

IMG_2604

Dopo avervi fatto solo vedere come Alma abbia addobbato casa sua, non mi stupirei se pensaste che Orsola invece non è proprio il tipo da addobbi, da albero o magari non le piace il Natale…mmmmmm, non credete, amo il Natale e per me questo è il periodo più bello dell’anno, a maggior ragione quando ti vengono fatti ufficialmente gli inviti per passarlo dall’altra parte dell’Atlantico, ma di questo vi parlerò più avanti.
Ora godetevi le immagini degli addobbi della mia casetta…si lo so, non c’è paragone con quanto avete visto e ancora vedrete a casa di Alma, ma anche io non me la cavo male…eh, che ne dite???
Un abbraccio a tutti e grazie per essere tanto numerosi a seguirci!

Orsola

After showing just how Alma has decorated his house, I would not be surprised if you thought that Orsola is not really the type to decorations, tree or maybe she does not like Christmas…mmmmmm, don’t you think it, I love Christmas and for me this is the most beautiful time of the year, even more when you are officially invited to pass Xmas on the other side of the Ocean, but I will talk about this story later.
Now enjoy the pictures of my home decorations for Xmas…sure there is no comparison with what you have seen and will see again in Alma home, but I also do not lead me wrong…what do you think??
A hug to everyone and thank you for being so many to follow us!
Orsola

Pasi keni parë vetem se si Alma e ka dekoruar shtëpinë e saj per festat, nuk do të çuditesha nëse keni menduar qe Orsola nuk është me të vërtetë e pririt per dekorimet, ndoshta nuk I pelqen as pema ose ndoshta nou pelqen as Krishtlindjet…mmmmmm, do gabonit se una adhuroj Krishtlindjeve dhe për mua kjo është perjulla më e bukur e vitit, akoma me teper kur te behen stesa zyrtare për të kaluar festat në anën tjetër e Oqeanit, por do t’ju tregoj per kete më vonë.
Tani pergezoni fotot e dekorimeve të shtëpisë sime…ju e dini, nuk ka krahasim me ato që keni parë dhe do të shohim sërish në shtëpinë e Almës, por edhe unë nuk besoj te kem bere me pak…jeni dakort??
Ju perqafoj te gjithve dhe ju falënderoj për të qenë kaq shumë qe na ndjekin!
Orsola

IMG_2618
IMG_2603

IMG_2602

IMG_2601

IMG_2600

IMG_2599

IMG_2597

IMG_2589

IMG_2596

IMG_2617

IMG_2619
IMG_2623

IMG_2622

IMG_2621

IMG_2616

IMG_2613

IMG_2612

IMG_2611

IMG_2609

IMG_2608

IMG_2582
IMG_2633

IMG_2632

IMG_2630

IMG_2629

IMG_2628

IMG_2627

IMG_2626

IMG_2625

IMG_2624
Le palline che vi mostro di seguito sono preziosissimi pezzi del mio primo albero di Natale…avevo 5 anni e mi sentivo la bambina più fortunata del mondo perché il mio albero di natale non era decorato solo con cotone e cartoncini colorati…il mio albero aveva delle vere e proprio palline di vetro…uno dei Natali più felici della mia vita, forse il più felice!!!

The decorations below are precious pieces from my first Christmas tree. I was 5 years old and I felt the luckiest girl in the world because my Christmas tree was decorated not only with cotton and colored papers…my tree had true and proper glass decorations…that was one of the happiest Christmases of my life, perhaps the happiest!

Topat e më poshtëm janë pjesë të çmuara nga pema e pare e Krishtlindjeve te mia…Isha vetem 5 vjeç dhe ndjeva vetem vajza me me fat në botë, sepse pema ime e Krishtlindjeve nuk u zbukurua me pambuk dhe fleta me ngjyra…pema ime ishte plot me topa te vërtetë prej qelqi…një nga Krishtlindjet më te lumtura te jetës sime, ndoshta më e lumtura!
IMG_2620

IMG_2598

I commenti sono chiusi.